top
logo
Ma 2017. december 12., kedd, Gabriella napja van. Holnap Luca és Otília napja lesz.

FOTÓGALÉRIA

KABAI HÍRMONDÓ


Címlap Oktatási intézmények
Oktatási intézmények PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. április 10. szombat, 12:42

Kabai Óvoda
Kaba, Batthyány u. 8.
Tel.:Hétszínvirág óvoda: 54/460-391; Napsugár óvoda: 54/460-220
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Weboldal: www.ovoda.kaba.hu
Intézményvezető: Borbély Vilmosné

 

 

 

Sápy Lajos néptanító 1885. február 12-én a tanügy előmozdítása céljából közjegyzői okiratba foglalta, hogy „ Szükség lévén Kabán oly kisdedóvodára, melynek egyedüli feladata a kisdednek veszélytől való megóvása, rendreszoktatás és a gyermeki ártatlan nemes ápolása, amelyben tehát rendszeres tanításról szó sem lehet – óvodai helyiségül és gyakorló kertül adom a kabai evangélium szerint reformált egyháznak halálom után azt a hármas udvart, mely a kabai 2469. sz. telekjegyzőkönyvben 475. 4765 és 463. 464 helyrajzi számok alatt kizárólag nevemre vannak felvéve.” Ennek köszönhetően 1897-ben 120 gyermek befogadására alkalmas óvoda kezdhette meg a működését. A gyermek létszám csökkenése miatti 2006-os megszűnéséig a későbbiekben ez lett az 1-es számú, majd Tölgyfa Óvoda, 75 férőhellyel. 1954-ben átadásra került a „Pircsi” néven közismertté vált 2-es számú Óvoda, mely az 1980-ban történt felújítását, bővítését követően - ma Hétszínvirág Óvodaként – fogadja a város kisgyermekeit négy óvodai csoportban, 100 férőhelyen. 1960-ban pedig megnyílt a 3-as számú Óvoda, mely az eredeti épület lebontása után 1985-től a korábban Párt székházként funkcionáló, átalakított épületben - ma Napsugár Óvodaként - három csoportban, 75 férőhelyen szintén fogadja az óvodásokat. A mai társadalmi elvárásoknak megfelelő, racionális működtetés változásokat hozott a közelmúltban is az intézmény életében, ugyanis 2007. augusztus 1-jén megalakult Kaba, Báránd és Sáp Település Óvodai Intézményi Társulása. Azóta a fenntartók társulási formában működtetik Kaba székhellyel a napjainkra immár négy település óvodáit, mivel 2008. augusztus 1-jétől Tetétlen is csatlakozott az intézményi társuláshoz. A társulási megállapodásban és a jogszabályokban előírtak szerint a munkáltatói, gazdálkodási feladatokban korrekt, átlátható együttműködést alakítottunk ki, a szakmai önállóság megőrzése mellett. Jelenleg így a városban Kabai Óvoda néven hét csoportban, 175 férőhellyel biztosítjuk a településen élő kisgyermekek teljes körű óvodáztatását. A nevelő-oktató munkában felkészült, gyermekszerető, innovatív óvodapedagógusok, logopédus és dajkák gondoskodnak a gyerekek személyiségének komplex fejlesztéséről, a sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciák kialakításáról. Óvodáink épülete egyre inkább korszerűsítésre szorul (nyílászárók, fűtés, vizesblokkok), de környezetük így is igényes és rendezett, külső-belső felszereltsége megfelelő, bővülő, a gyermekek fejlődését-fejlesztését jól szolgáló. Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet nálunk a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben – „belőled még minden lehet” – és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes óvodásunk lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlődhessen. Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását, a hagyományőrzést. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében befogadjuk a bármilyen hátránnyal küzdő és a sajátos nevelési igényű kisgyermekeket egyaránt. Segítjük őket hátrányaik leküzdésében, igyekszünk biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket a speciális szükségletük kielégítéséhez, optimális fejlődésükhöz. A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat is megfogalmazó Helyi Nevelési Programunk gyakorlati megvalósításában erre törekszünk, jó kapcsolatot ápolva külső-belső partnereinkkel, a szolgáltatásainkat igénybevevők és a fenntartónk által is elismerten. Álljon itt a nevelő-oktató munkánk mottójául szolgáló vers:

Dorothy Law Holte:
Egy élet a kezedben

Ha gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak verekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.


Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Kaba, Kossuth u. 2.
Tel.: 54/460-335, 54/460-362
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Weboldal: www.iskola.kaba.hu
Intézményvezető: Váradi Istvánné


Kaba gyermekeinek 1-8. osztályos alapfokú nevelési, oktatási intézménye. Iskolánk őse hosszú ideig a református egyház iskolájaként működött, majd állami iskola lett. Iskolánk több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és oktatómunkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történelmének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Ilyen indíttatásból vette fel iskolánk 2000. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között a kabai születésű Sári Gusztáv Apáczai Csere János - díjas tanár, tanító, igazgató, tanfelügyelő, vezető szakfelügyelő, szaktanácsadó, tankönyvíró nevét. Iskolaépületeink városunk központjában helyezkednek el tágas udvarokkal, elegendő zöldterülettel. A legújabb épület 28 éves a legrégibb közel 100 éves. A legújabb iskolánk a kor átlagos színvonalán épült, folyamatos karbantartása lényegében megoldott. Épületeink komfortosak, mindegyik gázfűtéses. Az általános iskolában 24 tanító és 26 tanár, míg a művészeti iskolában 11 nevelő tanít. Ebből napközis nevelő négy fő, könyvtáros egy fő, logopédus egy fő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős egy fő. Iskolánk eszközellátottsága közepes.

 

 

Módosítás dátuma: 2015. május 26. kedd, 08:55
 

Sikeres pályázatok

Hirdetés

VENDÉGEK SZÁMA

Oldalainkat 20 vendég böngészi

bottom
top

bottom

KABA VÁROS HONLAPJA