top
logo
Ma 2014. november 23., vasárnap, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.

FOTÓGALÉRIA

KABAI HÍRMONDÓ


Címlap
AKTUÁLIS HÍREK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Sári Melinda   

 További információk a valasztas.hu oldalon.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KABAI RÁKÓCZI UTCA KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Kaba Város Önkormányzata 288 316 410 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, az Észak-alföldi Operatív Program „Önkormányzati utak fejlesztése” tárgyú pályázat keretében.  A projekt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, 2013. június 27-én kezdődött meg, befejezése 2014. október 30-án várható. A beruházás célja a település legjelentősebb útjának felújítása, parkolók és buszöblök kialakítása, valamint a meglévő kerékpárút bővítése. A fejlesztés eredményképpen mintegy 2500 m út és 250 m járda lett felújítva, a kerékpárút 300 m-es szakasszal került bővítésre.

Kaba, az Alföldön, Hajdú-Bihar megyében a 4-es számú főút mellett fekszik, Debrecentől 30 km-re. A város infrastrukturális fejlesztése jelentős célként fogalmazódott meg a helyi döntéshozók körében az elmúlt fejlesztési időszakban. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt pályázati lehetőséget kihasználva, 2012. januárjában került benyújtásra a pályázat, melyet 2012. májusában ítéltek támogatásra.

A projekt a települést átszelő Rákóczi utat érinti, mely a város legjelentősebb útja, hiszen valamennyi kapcsolódó gyűjtőút keresztezi, vagy ezen útról indul. Az előkészítési szakasz befejezését követően 2014. január 14-én került átadásra a munkaterület, majd bizonyos előre nem látható műszaki tartalom és véghatáridő módosítást követően 2014. október 20-án zajlik a műszaki átadás-átvétel.

A projekt hosszú távú célja, a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes, gyors és biztonságos hozzáférés kialakítása, zöld felületek növelése, az autós, kerékpáros és gyalogos közlekedés körülményeinek javítása, a vízelvezetés problémájának megoldása, a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának növelése, parkolási lehetőségek javítása.

A beruházás mellett párhuzamosan zajlott külső szakértők bevonásával a pénzügyi projektmenedzsment, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, a műszaki ellenőrzés, valamint záró tevékenységként a projekt független könyvvizsgálata.

A projekt teljes költsége 320 351 567 Ft, mely az Európai Unió és a magyar állam támogatásával 32 035 157 Ft önkormányzati önerő biztosításával valósult meg.

 

Tájékoztató

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a 18/2014. (IX.18.) számú rendelete alapján a 2014. december 31-ig 62. életévüket betöltött vagy betöltő, állandó kabai lakcímmel rendelkező lakosokat természetbeni ellátásban részesíti. Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (142.500.-Ft), valamint egyedül élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (171.000.-Ft).
Természetbeni ellátás formái:
-    2.500.- Ft értékű burgonya és hagyma vagy
-    2.000.- Ft értékű élelmiszerutalvány
A nyilatkozattételhez szükséges:
-   a jogosult személyi igazolványa
-   a jogosult TAJ száma
-   a jogosult és vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása (nyugdíjszelvény, kereseti igazolás, bankszámlakivonat )
-  meghatalmazott esetén a meghatalmazás is, melyhez nyomtatvány a hivatal 6-os számú irodájában kérhető.
Nyilatkozattétel ideje: 2014. szeptember 29. – október 10. között
helye: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata

A szükséges nyomtatvány itt letölthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a burgonyát és hagymát az önkormányzat 2014. október 13. és október 31. közötti időpontban kiszállítja a jogosultaknak.
Akik az élelmiszerutalványt igénylik, azok a vásárlási utalványt 2014. december 1. és december 5. közötti időpontban vehetik fel a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.

TÁJÉKOZTATJUK TOVÁBBÁ AZ ÉRINTETTEKET, AKIK 2014. OKTÓBER 10 - IG A NYILATKOZATUKAT NEM ADJÁK LE, AZOKNAK MÓDJUKBAN ÁLL MÉG 2014. OKTÓBER 31-IG JÖVEDELEMIGAZOLÁST BENYÚJTANI, AZONBAN MÁR CSAK BURGONYÁRA ÉS HAGYMÁRA JOGOSULTAK!
2014. NOVEMBER 1-JÉTŐL NYILATKOZATTÉTELRE NINCS LEHETŐSÉG!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására pályázati felhívás került elfogadásra, mely itt olvasható.

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Püspökladányi Rendőrkapitányság központi száma a
+36 (54) 517-000 munkanapokon 06:00 és 20:00 óra között érhető el. A nap 24 órájában segélyhívás kérését, bejelentés megtételét, egyéb információ közlését a 112-es, 107-es segélyhívószámok egyikén, valamint a +36 (70) 491-1405 telefonszámon lehet kezdeményezni.

Püspökladányi Rendőrkapitányság

Tisztelt Kabai Lakosok, Civil Szervezetek, Egyházak, Gazdálkodó Szervezetek!


Kaba város Önkormányzata határozatában döntött, hogy új településfejlesztési koncepciót és településrendezési terveket kíván készíttetni. Megtörtént pályáztatással a tervező kiválasztása, a nyertes a nyíregyházi székhelyű ART-VITAL Kft. lett.
A 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet (R.) alapján tervezők elkészíttették az előzetes tájékoztatási anyagot, mely megtekinthető a város hivatalos honlapján, valamint hivatalos hirdetőtábláján.
Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatosan a Partnerségi Szabályzatunk és a R. 30.§.(2) alapján 21 napon belül szíveskedjenek javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, melyeket írásban kérünk a város polgármesterének címezve (4183 Kaba, Szabadság tér 1., vagy pedig a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre elektronikusan) eljuttatni.
Aktív, konstruktív közreműködésükre számítva:
Kaba, 2014. szeptember 17.
Tisztelettel:
Szegi Emma
polgármester


Az előzetes tájékoztatási dokumentációt, itt (kaba_telepulesiterv néven) letöltheti

Légy te is a járási mentőszervezet tagja !


Váratlan események bármikor bekövetkezhetnek, amikor nem képes egyedül megoldani azt az érintett. Ilyenkor még nagyobb szükség van azokra, akik önként vállalják a bajba jutottak és vagyoni értékeik mentését. A hatékony és gyors fellépés érdekében járási mentőszervezetek létrehozásával közösen biztosíthatjuk azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül a bajban, számíthatunk segítségre. Ha Ön munkájával, eszközeivel önként részese lenne egy olyan csapatnak, amely a tűzoltókkal karöltve felkészülten győz a kihívások felett, akkor jelentkezzen a Járási Önkéntes Mentőcsoportba! A mentőcsoportba nem csak az egyének jelentkezését várjuk, hanem olyan civil közösségeket is, melyek közösen segítenék a munkánkat. Előzetesen jelentkezni lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen illetve a polgármesteri hivatalban.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (VI.23.) számú rendelete alapján a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, közép- vagy felsőfokú tanulmányait  nappali, esti, levelező tagozaton folytató, első szakmai képzésben részesülő, önálló jövedelemmel – kivéve árvaellátás - nem rendelkező, szülők által eltartott diákok részére az önkormányzat a tanévkezdéshez 2014/2015. évben is anyagi támogatást nyújt, feltéve, hogy a központi költségvetés számukra ingyenes tankönyvellátást nem biztosít. (Ingyenes tankönyvellátásra jogosult: a tartósan beteg vagy fogyatékos, három vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek. )
A 13/2014. (VI.23.) számú rendelet 1.§. (3) bekezdése alapján nem nyújtható anyagi támogatás azon pályázók részére sem, akik a 2013. évi támogatással határidőben nem számoltak el.

A pályázatot a polgármesteri hivatal 6-os számú irodájában igényelhető nyomtatványon, eredeti iskolalátogatási bizonyítvány csatolásával 2014. augusztus 1-jétől   2014. október 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban.

A pályázaton elnyerhető összeg 2014. évben :
-  középfokú pályázó esetén      7.000.-Ft
-  felsőfokú pályázó esetén    10.000.-Ft.

A támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történhet. A támogatási szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

A támogatott a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatás felvételét követő 30 napon belül köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni nem tud, úgy a kapott támogatást a 2011. évi CXXVV. tv. 53. §. (3) bekezdésben meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összeggel kell visszafizetni.

Tájékoztatom az általános iskolai tanulók törvényes képviselőjét, hogy a részükre megítélt önkormányzati támogatás, szerdánként 8-12 óra között, az iskola gazdasági irodájában a postán kapott tankönyv befizetését igazoló csekkszelvény bemutatása ellenében kerül kifizetésre.

Kaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete


 

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kaba településen befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, kiépítése. Az ingatlanok belső szennyvízelvezető rendszerének kiépítése megkezdhető, május 28-tól az ingatlanon belül elhelyezett műanyag tisztítóaknára történő rácsatlakozás elvégezhető.

Rácsatlakozási feltételek

Az ingatlanon belül kiépített szennyvízvezeték elkészülte után 48 órán belül a csatlakoztatást személyesen be kell jelenteni a Vízmű Zrt. Kabai vízműtelepén. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a vízműtelepen rendelkezésre állnak. Kérjük, hogy a műanyag tisztítóaknára történő rákötésnél a földtakarást ne végezzék el addig, amíg a Vízmű Zrt. azt át nem vette! A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás Vízmű Zrt. felé fizetendő felülvizsgálati díja: 5969,- Ft, mely tartalmazza a kiszállás díját, a nyílt árkos helyszíni ellenőrzést, helyszínrajz készítését.

Fontos információk
A kivitelezési munkákat – csövek fektetését, a teljes rendszer üzembe helyezését követő tisztítóaknára történő rákötést – célszerű szakemberrel végeztetni, aki garanciát vállal az elvégzett munkájára. A belső szennyvízelvezető rendszernek vízzárónak kell lennie. A rendszerbe beszivárgó talajvíz költségnövekedést okoz és akadályozhatja az üzemszerű működést. Az építendő vezeték anyaga, átmérője: D 110 PVC, lejtése min. 3 – 5 százalék legyen. Pinceszint gravitációs módon nem köthető a házi csatornavezetékhez. A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep biztonságos működése érdekében a csatornahálózat bármely pontján tilos az állattartásból származó hígtrágya, valamint a csapadékvíz közcsatornába való bevezetése. Tilos továbbá olyan szilárd anyagok (ruhanemű, pelenka, építési törmelék, egészségügyi eszközök, állati tetemek, tyúktollak, tyúkbelek), valamint olyan szennyezőanyagok bevezetése, mely a szennyvíztisztító műben dolgozók egészségét veszélyezteti, az üzemszerű működést akadályozza, rongálja, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi. A meglévő zárt szennyvízgyűjtő berendezéseket a tervezett gyűjtőrendszerből ki kell iktatni, rajta szennyvizet átfolyatni tilos. A szennyvíztározó tartalmát el kell szállíttatni, a tározót ezt követően homokkal kell feltölteni! Az építés során az általános érvényű szabványokban, szakági előírásokban foglaltakat szigorúan be kell tartani.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban bizalommal forduljanak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársaihoz. Személyesen, a helyi vízműtelep (Kaba, István Király u. 6.), hétfőtől csütörtökig: 7.30 – 12.00 óráig ; 13.00 – 16.00 óráig; pénteken: 7.30 – 14.00 óráig, telefonon 06 (30) 732-1087 (Juhász László üzemvezető helyettes). A szennyvízelvezető rendszerük kiépítésével nemcsak háztartásuk lesz komfortosabb, hanem hozzájárulnak környezetük megóvásához is. Együttműködésüket köszönettel vesszük.

Kaba Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A hulladéklerakó rekultivációval kapcsolatban tartott sajtótájékoztató anyagát, itt letöltheti.

 

"Kaba város szociális célú városrehabilitációja” pályázat dokumentumait itt letöltheti. (Akcióterületi terv, Integrált városfejlesztési stratégia)

Településünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

 

 

Módosítás dátuma: 2014. október 22. szerda, 08:33
 

Hirdetés

Sikeres pályázatok

Hirdetés

VENDÉGEK SZÁMA

Oldalainkat 9 vendég böngészi

bottom
top

bottom

KABA VÁROS HONLAPJA