top
logo
Ma 2014. szeptember 20., szombat, Friderika napja van. Holnap Máté és Mirella napja lesz.

FOTÓGALÉRIA

KABAI HÍRMONDÓ


Címlap
AKTUÁLIS HÍREK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Sári Melinda   

Tisztelt Kabai Lakosok, Civil Szervezetek, Egyházak, Gazdálkodó Szervezetek!


Kaba város Önkormányzata határozatában döntött, hogy új településfejlesztési koncepciót és településrendezési terveket kíván készíttetni. Megtörtént pályáztatással a tervező kiválasztása, a nyertes a nyíregyházi székhelyű ART-VITAL Kft. lett.
A 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet (R.) alapján tervezők elkészíttették az előzetes tájékoztatási anyagot, mely megtekinthető a város hivatalos honlapján, valamint hivatalos hirdetőtábláján.
Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatosan a Partnerségi Szabályzatunk és a R. 30.§.(2) alapján 21 napon belül szíveskedjenek javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, melyeket írásban kérünk a város polgármesterének címezve (4183 Kaba, Szabadság tér 1., vagy pedig a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre elektronikusan) eljuttatni.
Aktív, konstruktív közreműködésükre számítva:
Kaba, 2014. szeptember 17.
Tisztelettel:
Szegi Emma
polgármester


Az előzetes tájékoztatási dokumentáció, itt (kaba_telepulesiterv néven) letöltheti


TÁJÉKOZTATÓ

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (VI.23.) számú rendelete alapján a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, közép- vagy felsőfokú tanulmányait  nappali, esti, levelező tagozaton folytató, első szakmai képzésben részesülő, önálló jövedelemmel – kivéve árvaellátás - nem rendelkező, szülők által eltartott diákok részére az önkormányzat a tanévkezdéshez 2014/2015. évben is anyagi támogatást nyújt, feltéve, hogy a központi költségvetés számukra ingyenes tankönyvellátást nem biztosít. (Ingyenes tankönyvellátásra jogosult: a tartósan beteg vagy fogyatékos, három vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek. )
A 13/2014. (VI.23.) számú rendelet 1.§. (3) bekezdése alapján nem nyújtható anyagi támogatás azon pályázók részére sem, akik a 2013. évi támogatással határidőben nem számoltak el.

A pályázatot a polgármesteri hivatal 6-os számú irodájában igényelhető nyomtatványon, eredeti iskolalátogatási bizonyítvány csatolásával 2014. augusztus 1-jétől   2014. október 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban.

A pályázaton elnyerhető összeg 2014. évben :
-  középfokú pályázó esetén      7.000.-Ft
-  felsőfokú pályázó esetén    10.000.-Ft.

A támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történhet. A támogatási szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

A támogatott a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatás felvételét követő 30 napon belül köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni nem tud, úgy a kapott támogatást a 2011. évi CXXVV. tv. 53. §. (3) bekezdésben meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összeggel kell visszafizetni.

Tájékoztatom az általános iskolai tanulók törvényes képviselőjét, hogy a részükre megítélt önkormányzati támogatás, szerdánként 8-12 óra között, az iskola gazdasági irodájában a postán kapott tankönyv befizetését igazoló csekkszelvény bemutatása ellenében kerül kifizetésre.

Kaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete


 

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kaba településen befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, kiépítése. Az ingatlanok belső szennyvízelvezető rendszerének kiépítése megkezdhető, május 28-tól az ingatlanon belül elhelyezett műanyag tisztítóaknára történő rácsatlakozás elvégezhető.

Rácsatlakozási feltételek

Az ingatlanon belül kiépített szennyvízvezeték elkészülte után 48 órán belül a csatlakoztatást személyesen be kell jelenteni a Vízmű Zrt. Kabai vízműtelepén. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a vízműtelepen rendelkezésre állnak. Kérjük, hogy a műanyag tisztítóaknára történő rákötésnél a földtakarást ne végezzék el addig, amíg a Vízmű Zrt. azt át nem vette! A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás Vízmű Zrt. felé fizetendő felülvizsgálati díja: 5969,- Ft, mely tartalmazza a kiszállás díját, a nyílt árkos helyszíni ellenőrzést, helyszínrajz készítését.

Fontos információk
A kivitelezési munkákat – csövek fektetését, a teljes rendszer üzembe helyezését követő tisztítóaknára történő rákötést – célszerű szakemberrel végeztetni, aki garanciát vállal az elvégzett munkájára. A belső szennyvízelvezető rendszernek vízzárónak kell lennie. A rendszerbe beszivárgó talajvíz költségnövekedést okoz és akadályozhatja az üzemszerű működést. Az építendő vezeték anyaga, átmérője: D 110 PVC, lejtése min. 3 – 5 százalék legyen. Pinceszint gravitációs módon nem köthető a házi csatornavezetékhez. A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep biztonságos működése érdekében a csatornahálózat bármely pontján tilos az állattartásból származó hígtrágya, valamint a csapadékvíz közcsatornába való bevezetése. Tilos továbbá olyan szilárd anyagok (ruhanemű, pelenka, építési törmelék, egészségügyi eszközök, állati tetemek, tyúktollak, tyúkbelek), valamint olyan szennyezőanyagok bevezetése, mely a szennyvíztisztító műben dolgozók egészségét veszélyezteti, az üzemszerű működést akadályozza, rongálja, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi. A meglévő zárt szennyvízgyűjtő berendezéseket a tervezett gyűjtőrendszerből ki kell iktatni, rajta szennyvizet átfolyatni tilos. A szennyvíztározó tartalmát el kell szállíttatni, a tározót ezt követően homokkal kell feltölteni! Az építés során az általános érvényű szabványokban, szakági előírásokban foglaltakat szigorúan be kell tartani.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban bizalommal forduljanak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársaihoz. Személyesen, a helyi vízműtelep (Kaba, István Király u. 6.), hétfőtől csütörtökig: 7.30 – 12.00 óráig ; 13.00 – 16.00 óráig; pénteken: 7.30 – 14.00 óráig, telefonon 06 (30) 732-1087 (Juhász László üzemvezető helyettes). A szennyvízelvezető rendszerük kiépítésével nemcsak háztartásuk lesz komfortosabb, hanem hozzájárulnak környezetük megóvásához is. Együttműködésüket köszönettel vesszük.

Kaba Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A hulladéklerakó rekultivációval kapcsolatban tartott sajtótájékoztató anyagát, itt letöltheti.

 

"Kaba város szociális célú városrehabilitációja” pályázat dokumentumait itt letöltheti. (Akcióterületi terv, Integrált városfejlesztési stratégia)

Településünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

 

 

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 19. péntek, 10:45
 

Hirdetés

Sikeres pályázatok

Hirdetés

VENDÉGEK SZÁMA

Oldalainkat 2 vendég böngészi

bottom
top

bottom

KABA VÁROS HONLAPJA